ارزش طول عمر مشتری یا CLV را چگونه محاسبه کنیم؟

ارزش طول عمر مشتری چیست؟ به درآمدی که کسب و کار می‌تواند در طول تعامل با مشتری از آن انتظار داشته باشد ارزش طول عمر مشتری یا CLV می‌گویند. با محاسبه نرخ CLV متوجه می‌شوید که ارزش واقعی هر مشتری در مقایسه با پیش‌بینی‌های خودتان چقدر است. معیار ارزش طول …