آیا می خواهید فروش تان افزایش یابد!؟

آیا می خواهید فروش تان افزایش یابد! آیا مشتریان فعلی خود را نادیده می گیرید؟!  شرکت ها معمولاً مشتریان فعلی شان را فراموش می کنند و این به ضرر آنهاست. مطمئناً جذب مشتریان و یا سهم بازار ناگزیر هدف بازاریابی هر موسسه است و برای این منظور تلاش زیادی می …