مدیریت درخواستهای مشتریان شما با نرم افزار CRM

یکی از درخواستهایی که اکثرا از ما پرسیده می شود این است که: “چگونه می توانیم درخواستهای مشتریان فعلی خود را با CRM مدیریت کنیم؟” پاسخ به این سوال نیازمند بررسی جنبه های مختلف است، به عنوان نمونه مشتریان شما چگونه درخواستهای خود را مطرح می کنند؟ از طریق تلفن یا ثبت در سایت یا از طریق کانالهای ارتباطی دیگر؟ جنبه دوم: توافق شما با مشتری خود برای ارائه چه سطحی از خدمات است؟

ارائه پاسخ به مشتریان یکی از مهمترین جنبه های عملیاتی هر کسب و کاری است و مصداق همان شعار معرف “فروش انتهای معامله نیست بلکه آغاز یک تعهد است”، در اورست سعی شده است با ارائه خدمات تکمیلی هر چه بیشتر تلاش کنیم این شعار عملیاتی شود، به همین منظور با گسترش امکان ثبت تیکت در CRM  از طریق سایت شما، به راحتی یک ابزار توانمند در اختیار مشتریان خود قرار دهید تا بتوانند درخواستهای خود به صورت مستند وارد، پیگیری و برای یادآوری در اختیار داشته باشند، به این روش دیگر مشتریان شما نیازمند آموزش مجدد یا طرح سوالهای تکراری نیستند، و مهمتر اینکه شما می توانید با مراجعه به این تیکتها از نحوه پاسخگویی همکاران خود به مشتریان و میزان رضایت آنها و یا شناسایی درخواستهای واقعی و مکرر مشتریان که به احتمال زیاد نشانه ای از وجود مشکل در سیستم شماست آگاه شوید، از طرفی برای سادگی کار واحد ارتباط با مشتریان این سیستم تیکتینگ به صورت کاملا یکپارچه با CRM توسعه پیدا کرده است که تیکت ثبت شده توسط مشتری در قالب یک کیس (پرونده) در CRM برای کارشناسان تیم پشتیبانی نمایش داده می شود، در خصوص این سیستم پیشنهاد می شود، پستهای مربوط به سیستم تیکتینگ را مطالعه بفرمایید.

قسمت دوم مربوط به سطح توافق شده در ارائه خدمات با مشتری است، در این قسمت شما در هنگام قرار داد با مشتری توافقی بر میزان و مدت زمان ارائه خدمات خواهید داشت که مشتری از شما ارائه این خدمات بر اساس توافق را مطالبه کرده و شما نیز موظف به ارائه آن هستید، ولی نکته پر دردسر برای شما مدیریت این خدمات در زمان تعدد مشتریان است و شاید در ذهن نگه داشتن سطح خدمات توافق شده برای کارشناسان تیم فنی نیز معقول نبوده و مقوله ای بسیار پیچیده است تا جاییکه شاید مجبور به ارائه خدمات یکسان برای تمام مشتریان خود شوید، که در نتیجه آن ممکن است دسته ای ازمشتریهای خود را از دست داده و یا حاشیه سود خود را از دست بدهید، برای رفع این مشکل نیز SLA یا (Service Level Agreement) در سی آرام  پیش بینی شده است و بر اساس آن می توانید میزان ارائه خدمات و مدیریت قراردادهای خود را در این سیستم داشته باشید.